Lena Schimscheiner, Maciej Radel, Maciej Jabłoński