26 คะแนน
4.58
ภาษา
ไทย
หมวดหมู่
ประวัติศาสตร์
ความยาว
3ชม. 33น.

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ

ผู้เขียน: ยีน ชาร์ป ผู้บรรยาย: จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ หนังสือเสียง

"ทรราชย์มีอำนาจบังคับข่มเหงได้ ก็ต่อเมื่อเราปราศจากความเข้มแข็งในการต่อต้าน... ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอตลอดกาล เช่นเดียวกับเผด็จการที่ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจค้ำฟ้าเสมอไป"

"ยีน ชาร์ป" นักวิชาการด้านปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เขียนหนังสือ "จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย : แผนการสู่อิสรภาพ" เล่มนี้ ขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1993 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นคู่มือการต่อสู้สำหรับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเล็กๆ ในพม่า แต่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทการต่อสู้ของประชาชนหลากพื้นที่ ส่งผลให้งานเขียนเล่มนี้ถูกนำไปแปลมากกว่า 30 ภาษา และยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อขบวนการประชาธิปไตยทั่วทุกมุมโลก การเปิดโปงจุดอ่อนต่างๆ ของเผด็จการ ทั้งยังเน้นย้ำอยู่เสมอว่าการขืนต้านทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้ และสร้างข้อได้เปรียบให้กับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยมากเพียงใด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เผด็จการในประเทศต่างๆ พยายามระงับการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้อยู่เสมอ

หนังสือเพียงเล่มเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการโค่นล้มเผด็จการและสร้างประชาธิปไตย เช่นเดียวกับที่ไม่มีแผนการใดเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการต่อสู้ทุกรูปแบบ แต่การเริ่มต้นเรียนรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์และสร้างข้อได้เปรียบในการต่อสู้ให้มากขึ้น อาจเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคม "จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย"

© 2021 Storyside (หนังสือเสียง) ISBN: 9789179890551 ผู้แปล: ธรรมชาติ กรีอักษร, ภาคิน นิมมานนรวงศ์

ดูเรื่องในหมวด