362 Ratings
4.43
Series
Part 10 of 365
Language
Marathi
Category
Fiction
Length
9min

Divas 10 - Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यिक
राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
या अविनाशी आत्म्याला मारणारा मी आहे किंवा हा मरणारा आहे असं जो
समजतो त्याला खरं ज्ञान असत नाही. आत्मा कधी मरतही नाही आणि मारीतही
नाही. हा सारा प्रकृतीचा खेळ आहे.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण - दिवस १०