809 Ratings
4.44
Series
Part 2 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
12min

Divas 2 - Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यिक राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
भगवान अर्जुनाला सांगतात, तू असा नामर्द होऊ नकोस. ते तुला शोभत नाही.
अंत:करणाचं क्षुद्र दुबळेपण टाकून युद्धाला उभा रहा.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण - दिवस 2