224 Ratings
4.47
Series
Part 24 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
11min

Divas -24 Dainandin Bhagwatgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यक. राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...

कर्मयोगात आरंभलेल्या कर्माचा नाश होत नाही. त्यात विघ्न येत नाही तसंच त्यात वैगुण्य येत नाही. या योगरूप धर्माचं थोडंसं जरी पालन झालं तरी महासंकटापासून ते रक्षण करतं.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दिवस -२४ दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण