54 Ratings
4.43
Series
Part 19 of 24
Language
Marathi
Category
Children
Length
26min

Ghodobachi Sharyat

Author: Rushikesh Nikam Narrator: Sharvari Patankar Audiobook

"बाबा म्हणाले हो घराबाहेर, सिंहासारखं काही कर आणि मग ये घरापर्यंत. तर घोडोबा गेले थेट आणि लावली दादा सिंहाबरोबरच शर्यत! आता काय होणार? दादा सिंहासारखा रागीट प्राणी हे ऐकून काय म्हणणार?" ऐका घोडोबाची शर्यत, स्टोरीटेलवर..

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook)