410 Ratings
4.18
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
7min

Kutha Thambaycha He Samjun Ghetana

Author: Gauri Janvekar Narrator: Gauri Janvekar Audiobook

अनेकदा ज्या गोष्टी कराव्याशा वाटत नाहीत त्या वर्षानुवर्ष केल्या जातात कारण योग्य वेळी निर्णय घेता येत नाही. जुन्या घटनांमध्ये मन अडकून राहते, त्यात विचार करण्यात वेळ जातो. या सगळ्या चक्रातून स्वत:ला कसे सोडवता येईल हे समजून घेण्यासाठी.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: Self Meditation S2