Outlander

Outlander-serien består av en samling berättelser signerade Diana Gabaldon, berättelser som kastar lyssnaren på äventyr med inslag av klassisk romantik, historia och science fiction. Claire Randall är en tidsresenär som försöker göra det bästa av tillvaron i två olika sekel, och förhoppningsvis även finna svaren på de frågor hon har - om sig själv. Trots denna maffiga series längd, kan man passande nog uppleva att tiden tycks flyga förbi när man dras in i den.