1023 Ratings
3.68
Series
Part 1 of 20
Language
Marathi
Category
Fantasy & SciFi
Length
49min

Virus - Pune S01E01

Author: Daniel Åberg Narrator: Mukta Barve Audiobook

पुण्यातला खरं तर तो एक नेहमीसारखा दिवस होता. पण नेहाला बँकेत गेल्यापासूनच काहीतरी बिनसल्यासारखं वाटत होतं. इतक्यात तिला मुलीच्या मायराच्या डेकेअरमधून अचानक फोन आल्यानं तिला अर्जंट तिकडं जावं लागतं. पण टू व्हिलरवरून तिकडं जात असताना तिचा बेकार अॅक्सिडेंट होतो. आजूबाजूला जे काही सुरूय त्यातलं तिला काहीच कळत नाहीये. शहरातले रस्ते सुनसान आहेत, बाहेर चिटपाखरूही नाहीये. हे पुणं तिच्या ओळखीचंच नाहीये!

© 2020 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: Virus Stockholm Translator: Niranjan Medhekar

Explore more of