2 Recensioner
4.5
Språk
Svenska
Kategori
Ekonomi & Business

Förnya offentlig sektor - igen!

Författare: Lennart Wittberg E-bok

Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas New Public Management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem.
Lennart Wittberg förklarar på ett enkelt och sakligt sätt vad som är problemen och avslöjar skoningslöst de absurditeter som tillåts fortgå utan att skuldbelägga vare sig medarbetare eller chefer. Bristerna beror inte på att det är något fel på människorna inom offentlig sektor. De beror på systemfel.
En förnyelse behövs. Igen. Problemen är väl kända och lösningar finns. Av det skälet är den här boken onödig. Men en förnyelse är nödvändig och boken ger tips och vägledning.
Förnya offentlig sektor – igen! bygger på tidigare publicerade artiklar som uppdaterats och kompletterats med mycket nytt material. Den är inte tänkt att läsas från början till slut, utan du kan läsa valda delar och hoppa fram och tillbaka utifrån vad som passar dig bäst.
Lennart Wittberg har mångårig erfarenhet som strateg och utvecklare av offentlig verksamhet och är författare till populära böcker om utvecklingsarbete.

© 2021 Whip Media (E-bok) ISBN: 9789189409408

Upptäck mer av