59 Ratings
4.54
Series
Part 20 of 24
Language
Marathi
Category
Children
Length
31min

Jaducha Nal

Author: Rushikesh Nikam Narrator: Neha Ashtaputre Audiobook

"गावात संपलं पाणी, म्हणून जादूचा आणला नळ. मंत्र म्हणून केलं पाणी सुरू! पण आता नळ बंद करायचा मंत्रच माहिती नाही, मग नळ कसा बंद करू?" हा प्रश्न पडलाय रीना आजीला, कसा बंद करायचा जादूचा नळ, आणि त्यानं गावात आलेला पूर कसा आवरायचा? ऐका जादूचा नळ, स्टोरीटेलवर

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook)