59 Ratings
4.54
Series
Part 7 of 24
Language
Marathi
Category
Children
Length
23min

Pranyanchi Party

Author: Rushikesh Nikam Narrator: Sharvari Patankar Audiobook

बाबू बदक गेला बायको पोरांना घेऊन! कुक्कु कोंबडीच्या मालकाच्या शेतात आणायला फिरवून! पण सांगितलं जंगलातल्या मित्रांना फुकट! मग आले सगळे आपल्या मित्रांसकट! बाबू बदकाची सुट्टी कशी होणार आता? काय करणार सगळे?

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of