220 Ratings
4.55
Language
Marathi
Category
Children
Length
21min

Jaduche Moti

Author: Mukta Bam Narrator: Meghana Erande Audiobook

सारा आणि मॅडीने उत्साहात एवढ्या गोष्टी करायच्या ठरवलेल्या असतात की त्यांना त्या नीट करायला वेळच उरत नाही ! त्यांना मग 'कामकरी परी' भेटते आणि ती त्यांना जादूचे मोती देते. ते मोती जर नीट विभागले तर काम आपोआप पूर्ण होणार असतं. मोत्यांची विभागणी करताना सारा - मॅडीच्या लक्षात येतं की खरी जादू तर वेळेचं नीट नियोजन करण्यात आहे!

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of