227 Ratings
4.63
Language
Marathi
Category
Children
Length
21min

Sai Chi Chitthi

Author: Mukta Bam Narrator: Parna Pethe Audiobook

15 August ला झेंडावंदन करायला प्रमुख पाहुणे म्हणून कोणाला बोलवायचं? अशी गुरुजी मुलांशी चर्चा करत असतात. ज्यांच्याबद्दल आपल्याला खरंच कृतज्ञता वाटते अश्यांना बोलवावं असं ठरतं . नावं सुचवायला एक पेटी वर्गाबाहेर ठेवली जाते . सई होणाच्या नावाची चिठ्ठी त्या पेटीत टाकेल ?

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of