99 Ratings
4.42
Series
Part 1 of 24
Language
Marathi
Category
Children
Length
22min

Teen Fula

Author: Mukta Bam Narrator: Sharvari Patankar Audiobook

गोजिरी कोकिळा, घुबडोबा आणि वडोबाला भेटलाय सदू. त्याच्या बायकोवर जादू करुन तिचं फुल करण्यात आलंय. एकसारख्या दिसणाऱ्या तीन फुलांपैकी आपली बायको कोणतं फुल झाली आहे हे त्याला शोधायचं आहे. इतरांनी त्याला मदत करायचं ठरवलं आहे...पण हे काम सोपं नाहीये. सदूला त्याची बायको परत मिळेल का?

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of