127 Ratings
4.45
Series
Part 1 of 10
Language
Marathi
Category
Children
Length
18min

Wadobachi Spardha

Author: Aishwarya Kumathekar Narrator: kalpesh Samel Audiobook

एकदा वडोबाने ठरवलं , सगळ्या पिल्लांमध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग कोण ही स्पर्धा घ्यायची . सगळे प्राणी पक्षी जोरात तरवारी करायला लागले . इवली - तिवली , गोलू हत्त्ती , माणकू माकड काय काय करायचं ते ठरवू लागले . कोणाला मिळाला असेल पहिला नंबर ? त्यासाठी ऐका ही धम्माल गोष्ट

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of