17 Recensioner
3.65
Språk
Svenska
Kategori
Ekonomi & Business
Längd
2T 1min

Framgångstrappan: 4 steg till högre prestation, lönsamhet och lycka

Författare: Martin Sörenhag, Patrik Stoppert Uppläsare: Henrik Ståhl Ljudbok och E-bok

Vad skiljer de organisationer som lyckas skapa framgång och bli högpresterande över tid från de som inte gör det? Författarna presenterar en metodik hur en organisation kan lyckas med detta, med fokus på den operativa delen av verksamheten. De har sedan början av 2000-talet utvecklat och själva operativt arbetat utifrån en egen erfarenhetsbaserad framtagen modell som de kallar: Framgångtrappan. Den tar sin utgångspunkt i hur en organisation operativt, i sin helhet, byggs upp systematiskt i olika steg för att i slutändan bli högpresterande och framgångsrik. Modellen hjälper dig som ledare eller chef att navigera rätt och visar vilket nästa steg är, vilka insatser som bör vidtas och varför.

Författarna vill med boken inspirera chefer och ledare att använda metodiken i framgångstrappan som en karta att navigera efter för att nå framgång, sina mål och en högre prestation.

Författarna Martin och Patrik har varit verksamma i flera olika chefsroller såsom Nordisk VD, VD, Försäljningsdirektör, försäljningschef, HR-chef på både operativ och strategisk nivå i flera organisationer. De är i botten civilekonom och beteendevetare.

© 2021 Bookea (Ljudbok) ISBN: 9789189349391 © 2021 Bookea (E-bok) ISBN: 9789189448629

Upptäck mer av