7 Ratings
4.43
Series
Part 72 of 77
Language
Marathi
Category
Economy & Business
Length
19min

Shrimant Banavnari Pustake

Author: Prasad Mirasdar Narrator: Prasad Mirasdar Audiobook

आपण श्रीमंत व्हावं, भरपूर पैसे कामवावेत असं जवळपास प्रत्येकाचं माणसाला वाटत असतं. पण पैसे कमावणं, पैशांचं व्यवस्थापन ही किचकट गोष्ट आहे. ती प्रत्येकाला जमतेच असं नाही. म्हणून श्रीमंत कसं व्हावं आणि पैसे कसे टिकवून ठेवावेत याचं मार्गदर्शन करणारी अनेक पुस्तकं बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यांच्या लाखो प्रति खपतात. यातील रिच़ डॅड पुअर डॅड आणि थिंक ॲंड ग्रो रिच या दोन गाजलेल्या पुस्तकांबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत...

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: Storytel Think Today