32 Ratings
4.75
Series
Part 286 of 365
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
10min

Divas - 286 Dainandin Bhagwadgeeta 365 Divas Roj Nirupan

Author: Rajendra Kher Narrator: Rajendra Kher Audiobook

दैनंदिन गीता या उपक्रमात रोज आपण ऐकणार आहात गीतेवरचे विचार साहित्यिक राजेंद्र खेर यांच्या आवाजात...
जीव हा भगवंताचा सनातन अंश आहे. परंतु वास्तवात सामान्य मनुष्याला बाह्य विषयांचं आकर्षण भगवंतांपासून दूर खेचून नेत असतं. त्यामुळे या अंतस्थ शक्तीला ऐन उमेदीत तो विसरतो. पण केव्हा ना केव्हातरी मनुष्य अंतर्यामीच्या भगवंताकडे म्हणजेच आकर्षित होतोच. या दोन्ही आकर्षणांच्या मागे भगवंताचीच शक्ती असते. भगवंताच्याच पूर्ण अंशानंच सृष्टीतील सर्व जीवांना व्यापलं आहे. जीवानं जर अंतःकरणात स्थित असलेल्या तेजोंशाला ओळखलं तर तो जीवाचा शिव होऊन जाऊ शकतो.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) Original title: दिवस २८६ दैनंदिन भगवद्गीता ३६५ दिवस रोज निरूपण