493 Ratings
4.46
Language
Marathi
Category
History
Length
21min

Shivaji Maharajanchi Hervyavastha

Author: Sanjay Sonawani Narrator: Sandeep Karnik Audiobook and E-book

छत्रपती शिवाजी महाराज अत्यंत मुत्सद्दी होते. त्यांनी आपल्या अलौकीक बुद्धीचातुर्याने व पराक्रमाने मावळ्यांच्या मदतीने स्वराज्य उभारुन अभिषिक्त छत्रपती बनले त्या कर्तुत्वाला जगात तोड नाही. यात त्यांनी दूरदृष्टीने उभारलेल्या हेरव्यवस्थेचा मोलाचा उपयोग करून घेतला. काय होती या महान छत्रपतीची हेरव्यवस्था? अवश्य ऐका - शिवाजी महाराजांची हेरव्यवस्था! संदीप कर्णिक यांच्या आवाजात.

© 2022 Storytel Original IN (Audiobook) © 2022 Storytel Original IN (E-book) Original title: शिवाजी महाराजांची हेरव्यवस्था !

Explore more of