463 Ratings
3.96
Series
Part 1 of 10
Language
Marathi
Category
Crime
Length
44min

Case Number 002 S02E01

Author: Sayali Kedar Narrator: Geetanjali Kulkarni Audiobook and E-book

रेल्वे रुळावर पडलेल्या त्या बाईला अखेरचे श्वास संपण्याआधी कोणीतरी मदत करेल की धावत्या रेल्वेखाली रात्रीच्या काळोखात, कोणालाही कळण्याआधीच तिचा मृत्यू होईल?

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) © 2021 Storytel Original IN (E-book) Original title: Case Number 002

Explore more of