196 Ratings
4.22
Language
Marathi
Category
Fiction
Length
4T 54min

Haravlelya Vata

Author: Madhavi Desai Narrator: Pari Telang Audiobook

माणसाचा स्वभाव विचित्र असतो.त्याला जे मिळालेलं असतं,ते त्याला कधीच आवडत नसतं.आणि जे अप्राप्य,त्याचा हव्यास लागलेला असतो.ज्यांना जीवनाचा अर्थ समजलेला असतो,ते मात्र समतोल वृत्तीने वाटचाल करत असतात.अशा जीवनाचं चित्रण करणारी कादंबरी...

© 2020 Storyside IN (Audiobook) ISBN: 9789353815356 Original title: हरवलेल्या वाटा

Explore more of