1140 Ratings
4.34
Language
Marathi
Category
Crime
Length
3T 14min

Objection Your Honor

Author: Suhas Shirvalkar Narrator: Krunal Alve Audiobook

सु.शी.चा लाडका हिरो , अमर विश्वासाची कोर्ट रूम कादंबरी ..... एखादा कुशल चित्रकार विविध रंगाचे स्ट्रोक कॅनव्हॉसवर चितारत चितारत एक क्षणी एका वेगळ्याच रंगाच्या हलक्याश्या स्ट्रोकने त्या चित्राला जबरदस्त अर्थ मिळवून देतो , तसेच अमर विश्वास वेगवेगळे पैलू मांडत शेवटी एका वेगळ्याच क्लूनं आपल्या अशिलाची फासात अडकलेली मान सोडवतो. उत्कंठा वाढवणारी एक अनोखी कहाणी .. "ऑब्जेक्शन युअर ऑनर ", कृणाल अळवे यांच्या आवाजात.

© 2020 Storyside IN (Audiobook) ISBN: 9789353815288 Original title: ऑब्जेक्शन युअर ऑनर

Explore more of