24 Ratings
4.37
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
2T 34min

Santanchi Mandiyali

Author: Rasika Kulkarni Narrator: Rasika Gulavni Audiobook

संतांच्या उपदेशाने मानवी जीवन हे सुखकर आणि सुसंस्कृत होते. काही विस्मृतीत गेलेल्या, संत बहिणाबाई, संत मीराबाई आणि सती हेमलेखा या संतांच्या कथा ऐकूया आणि शिकूया नीतीमूल्यांची जडणघडण.

© 2014 FM Tomato (Audiobook)