82 Ratings
4.18
Series
Part 41 of 55
Language
Marathi
Category
Religion & Spirituality
Length
31min

Chyavan Aani Sukanya

Author: Sanjay Sonawani Narrator: Uday Sabnis Audiobook and E-book

च्यवन आणि सुकन्या – माणसाचे तारुण्य वाढवून वृद्धावस्था लांबविल असे दिव्य औषध शोधण्याच्या कल्पनेने झपाटलेला भृगुवंशीय तरुण च्यवन अरण्यात दिव्य वनस्पती शोधात होता. त्याच अरण्यात शिकार करायला आलेल्या राजकन्या सुकन्येने अजाणतेपणे बाण सोडला...आणि....

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook) © 2021 Storytel Original IN (E-book) Original title: देव दानव आणि मानव S05