81 Ratings
4.54
Series
Part 6 of 16
Language
Marathi
Category
Non-Fiction
Length
27min

Cricket with Dwarkanath S01E06

Author: Dwarkanath Sanzgiri Narrator: Dwarkanath Sanzgiri Audiobook

चंदू बोर्डे किती मोठे फलंदाज होते?
त्याच सर्वात सोपं उत्तर म्हणजे ते आज खेळत असते तर त्यांनी दहा हजार धावा सहज केल्या असत्या. त्यांचा कव्हर ड्राईव्ह हा पाठ्य पुस्तकातलं होता. त्यांना पँथर म्हणत . कारण फिल्डींग करताना ते चेंडूवर पँथर सारखी झेप घेत.

© 2021 Storytel Original IN (Audiobook)

Explore more of