561 Ratings
4.48
Language
Marathi
Category
Biographies
Length
5T 8min

Kovale Divas

Author: Vyanktesh Madgulkar Narrator: Sandeep Khare Audiobook

जेव्हा पक्षी गात असतात, कळ्या फुलतात आणि झाडे नवीन फांद्यांमधून बाहेर पडतात ... त्या विचारवंतांनी आणि साक्षरांनी मानवी जातीच्या कल्याणासाठी जे विचार व कल्पना व्यक्त केली होती, त्या सर्व काही घडल्या पाहिजेत… निश्चितच… हा पुस्तकांपैकी अशा एका स्वावलंबी लेखकाबद्दल आणि त्याच्या 'निविदा दिवसांबद्दल' चर्चा आहे.

© 2020 Storyside IN (Audiobook) ISBN: 9789353815479 Original title: कोवळे दिवस

Explore more of